Κοινωνική Ευθύνη

Η δύναμη όλων μας να αλλάξουμε τον κόσμο.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Διανύουμε μια εποχή όπου το κύριο χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού είναι τόσο η τεχνολογική αναβάθμιση, όσο και η έντονη παρουσία των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων marketing. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν και να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους σε κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και τις δικές τους επιχειρήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τη σχέση τους με τη κοινωνία και τους ανθρώπους της και πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα. Δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις αλληλοεπιδρούν μέσα στην κοινωνία την οποία λειτουργούν, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει καταστεί όχι μόνον ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους, αλλά και εργαλείο marketing. Όταν αυτή η αλληλεπίδραση λοιπόν τύχει σωστής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις, τότε μπορεί να δώσει σημαντικά οφέλη και ώθηση προς όλους τους εμπλεκομένους (επιχείρηση, κοινό και κοινωνία). Η εταιρική κοινωνική ευθύνη λοιπόν σήμερα, δεν πρέπει να απουσιάζει από την ατζέντα καμίας εταιρείας. Για εμάς η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας τα τελευταία δέκα χρόνια και αυτό μας καθιστά ως μία από τις λίγες εταιρείες της Κυπριακής αγοράς, που για πέραν των δέκα συναπτών ετών ασχολείται με την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών κατά των κοινωνικών προβλημάτων και της νεανικής παραβατικότητας, σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο  Υγείας, Υπ. Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Ταχυδρομεία Κύπρου, ΚΟΑ, ΜΚΟ, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων αλλά και δεκάδων εταιρειών. Τα κυριότερα θέματα που μας απασχολούν και επιδιώκουμε να προβάλουμε τα τελευταία χρόνια μέσα από τις εκστρατείες μας είναι: