Η Argous Blue

Θέτουμε το Στόχο, Σχεδιάζουμε την Στρατηγική, Υλοποιούμε Αποτελεσματικά.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας πηγάζει από τις βαθύτερες αρχές του marketing, στοχεύει πάντα όμως στον τελικό καταναλωτή. Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των στόχων των συνεργατών μας λοιπόν, είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των ίδιων τους των πελατών. Δεν στοχεύουμε δηλαδή στην πώληση, αλλά στην ενημέρωση. Η ομάδα μας επικεντρώνεται στο να κατανοήσει τις ανάγκες του τελικού αποδέκτη και με βάση αυτές να σχεδιάσει στρατηγικές όπου μέσα από αυτές οι πωλήσεις και το κέρδος αναπόφεχτα θα επιτευχθούν. Και αν αυτό σας φαίνεται απλό, θα σας πούμε ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του τελικού μας αποδέκτη. Πολλές φορές, οι διοικήσεις των εταιρειών ασχολούνται τόσο πολύ με το προϊόν ή την υπηρεσία, που οι δικές τους επιθυμίες αρχίζουν να κυριαρχούν, περιθωριοποιώντας τον τελικό καταναλωτή. Εκεί ερχόμαστε εμείς, να ερευνήσουμε τον ανταγωνισμό, τις ανάγκες του κοινού σας, τις τάσεις της αγοράς και να σας δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να εκτοξεύσετε την εταιρεία σας με προορισμό μόνο την επιτυχία.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Ο Στόχος της Argous Blue είναι, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μέσω των υπηρεσιών της ώστε να λειτουργεί ως πύλη ανάμεσα στους πελάτες της και την αγορά, αποφέροντας τους το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όπως η ροή του νερού διαμορφώνεται από τη μορφολογία του εδάφους, έτσι και η ροή της σκέψης μας πρέπει να διαμορφώνει τις ενέργειες και την ροή της αγοράς. Δανειστήκαμε και διαφοροποιήσαμε ελαφρός αυτό που έχει γράψει ο μεγάλος Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής Sun Tzu, “Η τέχνη του πολέμου” (The Art of War), ~5ος αιώνας π.χ. Πιστεύουμε ότι σε όλα τα Project και σε όλες τις ενέργειες Marketing πρέπει να θέτεις πρώτα τον Στόχο. Έτσι ως βασική μας αρχή, θέτουμε το Στόχο, Σχεδιάζουμε την Στρατηγική, και Υλοποιούμε Αποτελεσματικά… με γνώμονα να φέρουμε την επιχείρηση σας μπροστά σε ιδανικούς πελάτες.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι ο σεβασμός προς τους συνεργάτες μας. Η γνώμη καθενός από αυτούς είναι για εμάς θεμέλιος λίθος στο χτίσιμο κάθε νέας συνεργασίας, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό είναι η βάση της επιτυχίας. Η αξιοπιστία, η ευελιξία, η αμεσότητα και η πλήρη τήρηση των συμφωνιών μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε, σε μια εποχή που στον χώρο του επιχειρείν η εμπιστοσύνη είναι αξία ανεκτίμητη.