ΚΕΝΘΕΑ

Η Argous Blue Ltd από το 2019 συνεργάζεται στενά με τον Μ.Κ.Ο.  Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α., αφού επιβλέπει, συντονίζει και αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες της εμπορικής διαχείρισης και πωλήσεων του εμφιαλωμένου νερού «Εὖ ζῆν» καθώς επίσης και το marketing αυτού.

Το εμφιαλωμένο νερό «Εὖ ζῆν», είναι ιδιοκτησία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. και αποτελεί μια εμπορική ενέργεια του Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. που στόχο έχει την οικονομική στήριξη και ενίσχυση του οργανισμού. Η Argous Blue Ltd είναι η εταιρεία που υλοποίησε την ιδέα εμπορίας εμφιαλωμένου νερού κοινωνικής ευθύνης.

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α με τα έσοδα από τις πωλήσεις του νερού «Εὖ ζῆν» αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, τα οποία αφορούν όλες τις μορφές εξάρτησης, είτε πρόκειται για ουσίες (νόμιμες ή παράνομες), είτε εξαρτίστηκες συμπεριφορές.

Όλες οι εμπορικές, οικονομικές και επικοινωνιακές ενέργειες από τα συμβαλλόμενα μέρη τυγχάνουν ελέγχου από ελεγκτική επιτροπή που έχει ορίσει ο Οργανισμός, και εγκεκριμένο λογιστικό και ελεγκτικό γραφείο.

This post is also available in: Αγγλικα